Handel

Cement w workach
II B-V-32,5 R
I 32,5 R
I 42,5 R
Wapno hydratyzowane w workach 25 kg
Cemaplast-płyn do murowania
Plastyfikatory do betonu
Bloczki z betonu komórkowego („pustaki")-producent „Solbet"
Wymiary: 24x24x59cm
12x24x59 cm
Inne wymiary-na zamówienie
Cegła ceramiczna pełna
Cegła silikatowa-biała
Pełna, potrójna, wentylacyjna
Folie
czarna budowlana, pionowa fundamentowa, pozioma muru oraz folie dachowe
Papy
izolacyjna, dachowa
Lepiki na zimno Izolbet
typu K, typu A
Dysperbid
Styropian-producent Genderka